New Page 2 جامعه شناسی شهری

به آگاهي عموم علاقه مندان مي رساند كه روز دوشنبه 15 اردي بهشت 1393،ساعت 5 بعدازظهر نشست جديد گروه جامعه شناسي شهر ومطالعات منطقه اي  در محل انچمن برگزار خواهد شد در اين نشست دوسخنراني  ارائه خواهد شد وبقيه وقت به بحث وگفتگوي حضوري خواهدگذشت.

سخنراني ها:

1- حق شهر:از نظريه تا راهبرد -------پيام روشنفكر

2- باهمستان ودغدغة حق شهر: تجربه يك سازمان مردم نهاد----- بهاره كيايي

حضور علاقمندان موجب امتنان است

نوشته شده توسط محسن داودخانی در سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ساعت 18:33 | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محسن داودخانی در پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 ساعت 20:29 | لینک ثابت |
در دهه هاي  اخير كار در زمينةتحليل وتفسير محصولات سينمايي در دانشگاه هاي جهان  عمدتاً برعهدة دپارتمان هاي مطالعات سينمايي  و مطالعات فرهنگي بوده است و دپارتمان هاي جامعه شناسي اغلب چندان علاقه اي به اين موضوع نشان نداده اند و اگر هم تلاشي شده است معمولاً در زمينه جامعه شناسي سينما بوده است تا جامعه شناسي فيلم. كارگروه فيلم وسينما قصدداردتا با برگذاري يك سلسله سخنراني ها  تحت عنوان كلي "در جستجوي روش مطالعة اجتماعي فيلم هاي سينمايي"به فراهم آوردن فرصت  بحث وگفتگو در ميان علاقمندان به مطالعات سينمايي به منظور كوشش بيشتر براي شناخت روش شناسي مطالعة اجتماعي(جامعه شناسانه) فيلم هاي سينمايي كمك كند.

اولين سخنراني از اين سلسله گفتارها روز 30 دي ماه امسال ساعت 5 بعدازظهردر محل انجمن جامعه شناسي برگذارخواهد شد .سخنران اين نشست دكتر پرويز اجلالي خواهد بود.

نوشته شده توسط محسن داودخانی در شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 20:17 | لینک ثابت |
به اطلاع اعضاي محترم گروه جامعه شناسي شهري ومطالعات منطقه اي مي رساند كه دومين جلسه شوراي مديريت گروه در ساعت 4 بعدازظهر روز شنبه 21م دي ماه 1392 در محل انجمن جامعه شناسي ايران تشكيل خواهد شد .دستور جلسه بحث وگفتگو درباره نحوه اجراي برنامه گروه در نيم سال دوم سال تحصيلي اخير خواهد بود .از اعضاي شوراي مديريت گروه تقاضا مي شود حتماً در اين نشست شركت كنند .حضور ساير اعضاء و علاقمندان نيز آزاد است
نوشته شده توسط محسن داودخانی در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 ساعت 20:14 | لینک ثابت |
به قرار اطلاع روز دوشنبه 11 آذرماه 1392 نشستي براي نقد كتاب  سه جلدي"مديريت شهري"  از طرف گروه شهر در محل سالن كنفرانس انجمن  برگذارخواهد شد. در اين جلسه برخي از نويسندگان كتاب حضور خواهند داشت و آقايان مهندس احمد سعيد نيا و دكتر جواد مهدي زاده از شهرسازان باسابقه كشور به نقد اين كتاب خواهند پرداخت .پس از نقد توسط منتقدان بحث وگفتگو نيز برقرار خواهد بود .گروه شهر همة علاقمندان به مسائل شهري را به شركت دراين نشست  فرا مي خواند.
نوشته شده توسط محسن داودخانی در یکشنبه دهم آذر 1392 ساعت 18:36 | لینک ثابت |

سخنراني هـا:

*شوراها و توسعه

دكتر مهدي طالب ،استاد دانشگاه تهران

*شوراها وافق آينده

دكتر علي نوذر پور، رئيس هيئت مديره جامعه مهندسان شهر ساز ايران

*شوراها ومسائل شهري

دكتر حسين ايماني جاجرمي،استاد دانشگاه تهران

بعد از سخنراني همچون گذشته بحث وگفتگو برقرار خواهد بود

زمان :دوشنبه 9 اردي بهشت 1392، ساعت 5 بعد از ظهـــر

مکا ن :بزرگراه جلال آل احمد،زيرپل گيشا،دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،سالن كنفرانس انجمن جامعه شناسي

نوشته شده توسط محسن داودخانی در پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 ساعت 18:26 | لینک ثابت |

نوشته شده توسط محسن داودخانی در چهارشنبه سی ام اسفند 1391 ساعت 14:31 | لینک ثابت |

روز يكشنبه 20/12/1391 گروه شهر انجمن جامعه شناسي ايران نشستي تحت عنوان "شهرمدرن،شهر جهاني"در محل انجمن جامعه شناسي ايران برگذار خواهدكرد.در اين نشست آقاي دكتر يعقوب موسوي عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا تحت عنوان "شهر جهاني" و آقاي ايرج قاسمي پژوهشگر شهري تحت عنوان " ابعاد كالبدي مدرنيته در شهر" سخنراني خواهند داشت .پس از سخنراني نيز همچون گذشته بحث وگفتگو برقرار خواهد بود .از همة علاقمندان  به مسائل نظري مربوط به شهر براي دعوت مي شود در اين جلسه شركت فرمايند.

نوشته شده توسط محسن داودخانی در شنبه دوازدهم اسفند 1391 ساعت 21:1 | لینک ثابت |

روز 16 بهمن ماه1391 در نشست کوچکی در محل جامعة مهندسان مشاور ایران موافقت نامه ای در زمینة پایش و ارتقاء پژوهش های شهری میان سه نهاد علمی غیر دولتی به امضا رسید. این سه نهاد عبارتند از جامعه مهندسان مشاور ایران به نمایندگی کمیته پزوهش شهری،جامعة مهندسان شهر ساز به نمایندگی کمیته پژوهش آن جامعه و انجمن جامعه شناسی ایران به نمایندگی گروه جامعه شتاسی شهر انجمن . امضای این موافقت نامه که شاید اولین نمونه همکاری میان نهادهای علمی به این شیوه در کشور ما باشد،کار آسانی نبود . استارت این کار در بهار امسال زده شد و ایجاد تفاهم میان سه نهاد حدود 9 ماه طول کشید . این پیگیری گروه شهرانجمن و مهندس ملکی از کمیته پژوهش جامعه بود که با مذاکرات متعدد بالاخره توانست توافق سه نهاد را برای همکاری تحقق بخشد. در این میان نقش همکار عزیز ما در گروه شهر،اعظم خاتم که فعلاً به خاطر تحصیل از میان ما غایب است را نمی توان فراموش کرد که در واقع پیشنهاد دهندة اولیة این همکاری بود. به هر حال ،با وجود برخی سخت گیری ها و بی مهری ها،کوشش های ما به ثمر رسید و موافقت نامة همکاری امضا شد و این گامی بلند در جهت مشارکت بیشتر استادان و پژوهشگران عرصة شهر برای شناخت و مدیریت بهتر شهرهای ایران است .قطعاً نهادهای علمی که از گردهم آمدن اهل علم بی هیچ رنگ و ریایی تشکیل می شوند ،بهترین جایگاه ها برای عرضة توصیه های پژوهش بنیاد به مسئولان ومردم اند. امضای این موافقت نامه را به همة علاقه مندان به مسائل شهری تبریک می گوییم و به انتظار ثمرات نیک آن می نشینیم گروه شهر انجمن جامعه شناسی ایران

نوشته شده توسط محسن داودخانی در پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 ساعت 11:55 | لینک ثابت |

اين عنوان نشست بهمن ماه گروه شهر انجمن جامعه شناسي ايران است كه روزسه شنبه سوم بهمن 1391 ساعت 5 بعداز ظهر در محل انجمن جامعه شناسي ايران برگذار خواهد شد .در اين نشست آقاي دكتر شريف مطوف استاد گروه بازسازي دانشگاه شهيد بهشتي دربارة "چالش هاي استراتژيك بازسازي آبا دان وخرمشهر" و خانم مهندس مرجان شاهرخيان متخصص و پژوهشگر بازسازي دربارة "بازسازي محلة قلعه در بافت قديم شهر دزفول" سخنراني خواهند داشت .پس از سخنراني مطابق روال هميشگي پرسش و پاسخ وگفتگو ميان حضار وسخنرانان برقرار خواهد بود. به علاقه مندان به موضوع توصيه مي شود فرصت شركت در اين نشست را از دست ندهند

نوشته شده توسط محسن داودخانی در شنبه سی ام دی 1391 ساعت 23:57 | لینک ثابت |

همایش پزوهش اجتماعی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 5 و 6 دی ماه با موضوع ویژه جامعه شناسی مردم مداردر محل خانة اندیشمندان علوم انسانی، خیابان استاد نجات اللهی،تقاطع ورشوبرگذار می شود .گروه شهر انجمن جامعه شناسی ایران افتخار دارد که در این همایش سه نشست برگذار می کند. جزئیات نشست ها و برنامة آنها به دنبال می آید:

سه شنبه 5 دی ماه 1391،ساعت 16 تا 30/17، سالن خیام

جامعه شناسی مردم مدار و زلزله ارسباران :

این نشست اختصاص دارد به مشاهدات میدانی و یافته های دست اول برخی فعالان اجتماعی از رویدادها و نحوه مدیریت بحران زلزله ارسباران. آنان یا در منطقه زلزله زده مقیم بوده و یا از روزهای نخست در آن حضور داشته اند.

-آقای جعفر خضوعی روزنامه نگار، فرهنگی و کارشناس ارشد جغرافیا که جزئیات رویدادهای پس از زلزله را در نشریه "گویا"ی اهر مستمرا انعکاس داده است، در سخنرانی خود با عنوان«حادثه زلزله و مخاطره غفلت ها در ارسباران»، به بررسی مجموعه غفلت های پیش از زلزله می پردازد که منطقه را مستعد آسیب پذیری در برابر زلزله کرده و مسائلی چون مهاجرت ها و کاهش امید اهالی برای ماندن در منطقه را به وجود آورده است.

-آقای زین العابدین هریس نژاد، کشاورز و زنبور دار اهل و ساکن هریس، که از همان دقایق اول وقوع زلزله در صحنه های امداد و نجات حضور فعال داشته ، در سخنرانی خود: « کمک های مردم وگروه های مردم نهاد؛ قوت ها و ضعف ها»، عملکرد نیروهای مردمی و سمن ها(سازمان های غیر دولتی ها )را در مدیریت بحران زلزله ارسباران ارزیابی می کند و به عوامل بازدارنده در مدیریت بحران زلزله ارسباران می پردازد.

-خانم شری نجفی، مدیر انجمن یاری کودکان در معرض خطر، در سخنان خود با عنوان " نقش کمک های مردمی در مدیریت بحران زلزله ارسباران با تاکید بر عملکرد انجمن یاری کودکان در معرض خطر"، عملکرد سازمان های غیر دولتی و دولتی در مدیریت بحران زلزله ارسباران را بررسی و نقد می کند و مشکلاتی را که بر سر راه تعامل این دو وجود دارد شرح می دهد. سپس به فعالیت های خود در ارائه طرح ایمن سازی حدود 50 روستا در زمینه پیشگیری های آتش سوزی، مسائل بهداشتی کودکان و مادران و مسائل زیست محیطی و نیز طرح تجهیز تنور و حمایت از زنان بافنده قالی اشاره خواهد داشت.

-آقای محمدایران منش، مدرس مدعو دانشگاه تهران و پژوهشگر مستقل مدیریت بحران زلزله نیز در سخنرانی«در مدیریت بحران زلزله ارسباران از بم چه آموختیم؟»، با توجه به مطالعات خود در مستندنگاری رویدادهای زلزله بم و براساس مشاهدات و مصاحبه های خویش در منطقه زلزله زده ارسباران، نشان خواهد داد که از تجارب مدیریت بحران بم چه مقدار درس آموزی شده بود و از این آموخته ها تاکنون چقدر در مدیریت بحران زلزله ارسباران استفاده شده است.

سه شنبه 5 دی ماه 1391: ساعت 30/17 تا 30/19،سالن خیام

پژوهش در جامعه شناسی شهـــری

در این نشست 6 مقاله ارائه خواهد شد به شرح زیر:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در پنجشنبه سی ام آذر 1391 ساعت 23:59 | لینک ثابت |

روز يازدهم مهر ماه 1391،دومين نشست گروه جامعه شناسي شهر انجمن جامعه شناسي ايران كه به نقد کتاب فرهنگ و شهر:چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری، با تاکید بر مطالعات شهر تهران، اختصاص داشت، در سالن اجتماعات انجمن برگذار شد .اين كتاب به سفارش معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران توسط دكتر نعمت الله فاضلي: انسان شناس واستاد دانشگاه علامه طباطبايي تاليف شده است . در اين نشست در ابتدا آقاي دكتر فاضلي كتاب را به اختصار معرفي كرد. سپس آقايان دكتر محمد قانعي راد، دكتر پرويز اجلالي و دكتر جواد مهدي زاده به نقد و بررسي كتاب پرداختند:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در جمعه دهم آذر 1391 ساعت 0:6 | لینک ثابت |

معرفی محله صفا :

محله صفا در منطقه 13 شهرداری تهران ناحیه 1 ، در محدوده شرق تهران و ناحیه ی جنوب شرقی میدان امام حسین (ع) قرار دارد. بر اساس تقسیمات شهرداری منطقه 13 تهران، محله ی صفا از شمال به خیابان ثارا...، از جنوب به خیابان پیروزی، از شرق به بزرگراه در حال ساخت امام علی (ع) و از غرب به خیابان 17 شهریور منتهی می شود. این محله در نزدیکی خیابان های پیروزی، 17 شهریور و میدان امام حسین است که این امر موجب تردد و ترافیک سنگین در ساعات اولیه صبح و عصر ( شروع و پایان ساعات تعطیلی ادارات ) می شود.

بزرگراه در حال احداث امام علی (ع) که از مهمترین طرح های کنترل ترافیکی شرق تهران است نیز بر اهمیت موقعیتی این محله می افزاید؛ جالب توجه آنکه این قسمت از بزرگراه امام علی اولین بزرگراه دو طبقه در تهران است که به صورت مسیر بزرگراه در زیر گذر و مسیرهای دسترسی فرعی در روگذر ها اجرا می شود که نمونه بارز آن در تقاطع های شهر اصفهان قابل مشاهده است.

تراکم جمعیتی و بافت محله :

بر اساس آمارهای مدیریت بحران شهری تهران درج شده در نقشه مدیریت بحران محله، جمعیت کل محله در حدود 23000 نفر است که در صورت بروز حوادث طبیعی مانند زلزله به دلیل بافت فرسوده محله حدود 490 واحد مسکونی با خسارت سنگینی مواجه می شوند که طبق برآورد منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر و مجروحیت حدود 150 نفر و ایجاد وضعیتی اضطراری برای پناهجویی به حدود 15000 نفر خواهد شد.

بر اساس اعلام شهرداری منطقه منطقه بخش قابل توجهی از نقاط این محله به جز بخش اندکی از بافت ساخته شده در دهه های اخیر جزو بافت فرسوده تهران محسوب می شود و سازمان نوسازی شهر تهران تسهیلاتی به صورت تخفیف در عوارض نوسازی و اعطای تراکم تشویقی در صورت تجمیع و ارائه تسهیلات بانکی ساخت و ودیعه مسکن در طول اجرای پروژه اعطا می کند تا نوسازی بافت فرسوده محله را تسریع بخشد اما به گفته اهالی محل و دبیر شورایاری محله این امر به دلیل مدیریت های ناپایدار و فساد اداری در شهرداری و عدم جذب شهروندان ساکن در بافت فرسوده برای استفاده از این تسهیلات در سالهای اخیر موفق نبوده اما در 6 ماه اخیر خوشبختانه تا حدودی تسریع پیدا کرده است.

تاریخچه محله :

در حدود سال های پیش از 1300 زمین های این محله و مناطق اطراف آن، زمین های کشاورزی بوده و هیچ سکونتگاه شهری در آن یافت نمی شده است اما کم کم از سالهای 1300 تا 1310 تنها مراکز ایجاد شده در این محله مربوط به کارخانجات جنگ افزارسازی و خانه های مستشاران آلمانی مستقر در محدوده منطقه بوده که در نزدیکی این محله و در ناحیه ای جنوبی تر از خیابان پیروزی قرار داشته است که بعدها در شمال غربی کارخانجات جنگ افزارسازی، کارخانه ی شراب سازی احداث گردیده که در محوطه آن مجموعه ای تفریحی ایجاد گردیده بود.

بعدها از سال 1320 به بعد بافت شهری اطراف کارخانجات ایجاد شد که در سالهای 1329 رشد چشمگیری پیدا کرد و تا سالهای 1340 خانه هایی با متراژ های بزرگ و تراکمی محدود، شکل ظاهری محله را شکل بخشیده بود که اکثر ساکنان آن را مهاجرانی از استان آذربایجان شرقی و غربی و بعدها جمعیتی از از سبزواری ها تشکیل داده بود که اکثرا در حوزه خدمات شهری فعالیت می کردند و از طبقه کارگری و کم سواد و ضعیف از لحاظ اقتصادی بودند.

از سالهای 1340 اکثر واحدهای مسکونی نسبتا وسیع کارگران برای فرزندان تازه ازدواج کرده و طالب استقلال خانوادگی به صورت واحدهای خرد مسکونی درآمد که بافت تراکمی محله را بعد از آن تغییر داد و به مرور به صورت خانه هایی با متراژ های حدود 150 تا 200 متری در کوچه هایی با متراژ های کمتر از 6 متر درآمد که به خیابان های فرعی کوچک و یک طرفه منتهی می شود.

تنها خیابان دو طرفه و نسبتا عریض محله همان خیابان صفای شرقی ست که خیابان های اقبال لاهوری و شهید منتظری آن را قطع می سازند؛ از سمت پیروزی نیز خیابان های افروز و شهبازی ( پشت اداره برق ) جزء خیابان های پر تردد است که تنها راه دسترسی از خیابان پیروزی به سمت میدان های امام حسین و شهدا می باشد.

مراکز مهم مستقر در محله :

بزرگترین و مهمترین مرکز مستقر در محله، کارخانه جنگ افزار سازی است که وسعتی در حدود یک پنجم محله را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر به صورت نیمه تعطیل درآمده است و مقرر شده است در برنامه ای طولانی مدت به فضاهای شهری مناسب تغییر کاربری دهد.

دیگر مکان مهم مستقر در محله مجموعه ادارات برق است که در وسعتی حدود نصف کارخانجات جنگ افزار سازی و در ناحیه جنوب غربی محله و در مجاورت خیابان های پیروزی و 17 شهریور قرار دارد و امکانات ورزشی نسبتا وسیعی چون سالن تیراندازی و فوتسال دارد که قبلا تنها مختص کارکنان شاغل در اداره برق و خانواده هایشان بوده اما در سال های اخیر به جهت بالا بودن هزینه های نگهداری و تلاش برای درآمدزایی قابل استفاده برای عموم گردیده است.

دیگر مرکز مهم محله چاپخانه ی ملی ایران است که در بخشی از همان کارخانه های شراب سازی احداث گردیده است. در این مکان به چاپ اسناد رسمی مهم مانند شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه و ... پرداخته می شود.

خاطره ای جالب از یکی از ساکنین قدیمی محله :


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در پنجشنبه نهم آذر 1391 ساعت 18:47 | لینک ثابت |

به علت اين كه گروه جامعه شناسي شهر انجمن جامعه شناسي تصميم دارد كه در كنفرانس پژوهش اجتماعي آذر ماه مشاركت فعال داشته باشد و حداقل دو پنل خواهد داشت و در اين پنل ها به تفصيل به زلزله آذربايجان پرداخته خوا هد شدو با عنايت به اين كه آقاي دكتر علاءالديني سخنران نشست آبان طبق برنامه ، هم در ايران تشريف ندارند.نشست آبان ماه گروه شهر كه قرار بود در 30 آذر برگذار شود لغو مي شود.

نوشته شده توسط محسن داودخانی در دوشنبه بیست و نهم آبان 1391 ساعت 17:18 | لینک ثابت |

نشست آبان ماه گروه جامعه شناسی شهر روز سی ام آبان ماه برگزار خواهد شد .موضوع این نشست درباره زلزله آذربایجان خواهد بود .جزئیات برنامه نشست دیر تر به آگاهی علاقه مندان خواهد رسید.

نوشته شده توسط محسن داودخانی در سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 ساعت 17:16 | لینک ثابت |

روز سه شنبه 11 مهرماه 1391 ساعت 5 بعداز ظهر دومين نشست گروه شهر در سال تحصيلي جديد در محل انجمن جامعه شناسي ايران برگزار خواهد شد. اين نشست به نقد كتاب "فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگي در گفتمان هاي شهري با تاكيد برمطالعات شهر تهران"تاليف جناب آقاي دكتر نعمت الله فاضلي ، انسان شناس وعضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي ،اختصاص دارد. در اين نشست آقايان دكتر سيد محمد امين قانعي راد جامعه شناس،دكتر جواد مهدي زاده شهرساز و دكتر پرويز اجلالي مدير گروه شهر شركت دارند و به نقد و بررسي كتاب مي پردازند. نشاني انجمن: بزرگراه جلال آل احمد، پل گيشا، دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن كنفرانس انجمن جامعه شناسي

نوشته شده توسط محسن داودخانی در یکشنبه نهم مهر 1391 ساعت 17:15 | لینک ثابت |

ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه‏ی شهری شهرداری نخستین همایش زنان و زندگی شهری را برگزار می نماید. از تمامی اساتید محترم، صاحب نظران، محققین و دانشجویان گرامی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، مدیریت، برنامه ریزی شهری، محیط زیست، معماری و شهرسازی و سایر رشته های مرتبط جهت ارایه‏ی مقاله و شرکت در این همایش دعوت به‏عمل می آید.

محورهای همایش:

- زنان، حقوق شهروندی و مدیریت شهری
• حقوق شهروندی زنان
• نگرش های مدیران شهری نسبت به زنان
• نگرش زنان به مدیریت شهری
• مشارکت زنان شهری در مدیریت خانواده
• مشارکت زنان در مدیریت محله های شهری
• مشارکت زنان در مدیریت شهری
• نقش سازمان های مدنی زنان در مدیریت شهری

- زنان و اقتصاد شهری
• زندگی اقتصادی زنان در شهر (با تأکید بر اشتغال، درآمد و پس انداز)
• کارآفرینی زنان در شهر
• زنان و اقتصاد اجتماعی در شهرها
• فعالیت های نامحسوس اقتصادی زنان در محیط های شهری

- زنان و فضاهای عمومی شهری
• فضاهای عمومی وکیفیت زندگی شهری زنان
• زنان و فضاهای عمومی شهری در مقیاس محلی
• زنان و طراحی محیطی- فضائی شهر
• زنان و دسترسی به فضاهای شهری
• زنان و بهره برداری از فضاهای شهری

- زنان، امنیت و آسیب های اجتماعی
• زنان و آسیب های ناشی از زندگی شهری
• زنان شهری و مسائل زندگی خانوادگی (خشونت ، طلاق و...)
• جرائم زنانه در محیط های شهری
• زنان، بزه دیدگی و ناامنی در شهر
• نقش زنان در کاهش آسیب های زندگی شهری

- زنان و سرمایه ی اجتماعی
• عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی زنان شهری
• مشارکت زنان شهری در سازمان های اجتماع محور
• مشارکت زنان شهری در سازمان های مدنی
• نقش زنان در تقویت سرمایۀ اجتماعی در شهر
• بررسی وضعیت انزوا و تنهائی زنان در شهر

- زنان و فرهنگ شهری
• سبک زندگی زنان در شهر
• اوقات فراغت و مصرف کالاهای فرهنگی زنان در شهر
• نقش زنان در سیاستگذاری و مدیریت فرهنگ شهری
• وضعیت و نقش زنان شهری در تحولات فرهنگ خانواده، فرهنگ محله ای و فرهنگ شهری
• سرمایۀ فرهنگی زنان درشهر
• زنان و میراث فرهنگی شهر
• زنان شهری و آسیب های فرهنگی

- زنان، سلامت و محیط زیست شهری
• زندگی شهری و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان در شهر
• نقش زنان شهری در سلامت خانواده
• سهم زنان شهری در اداره نهادهای مردم نهاد زیست محیطی و حوزه سلامت
• مشارکت زنان شهری در تولید و نگهداشت فضاهای زیست محله‏ای

شیوه ی تنظیم و ارسال مقالات:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در شنبه یکم مهر 1391 ساعت 10:54 | لینک ثابت |

گروه شهر انجمن جامعه‏شناسي ايران با همكاري موسسه فرهنگي –هنري هنر آفرينان پويا برگزار مي‏كند

زلزله آذربايجان:خطرات وتهديدات خاموش

سخنران: محمد ايران منش

زمان : دوشنبه 27 شهريور 1391، ساعت 5 بعد از ظهـــر

مکا ن :بزرگراه جلال آل احمد، زير پل گيشا ، دانشکده علوم اجتماعي

دانشگاه تهران ، سالن كنفرانس انجمن جامعه شناسي

نوشته شده توسط محسن داودخانی در پنجشنبه نهم شهریور 1391 ساعت 17:15 | لینک ثابت |

پنج‌هزار خانه روستايي در شمال غرب ايران با خاك يكسان شده و 80درصد بيمارستا‌ن‌ها در اهر و توابع تخريب شده. زلزله هنوز در اين منطقه بوي مرگ مي‌دهد و هزاران شهروند ايراني دو باره در پي لرزه‌اي نابه‌هنگام، بي‌خانمان شده‌اند.

اعظم‌ خاتم، جامعه‌شناس شهري كه مجموعه مقالاتی را با عنوان «شهر و زمين‌لرزه» تدوين كرده عدم پیگیری موثرسياست‌هاي مقاوم سازی و نوسازی مسکن روستائی و طرح ناظران فنی روستا برای نظارت بر ساخت و سازرا علت عمده ادامه مرگباری زلزله درمناطق روستائی ایران می داند و مي‌گويد: "با آغازبرنامه چهارم تسهیلات فراواني به مقاوم‌سازي مسکن روستائی وبافت هاي فرسوده شهری اختصاص يافت امروز باید ببینیم هدفهای آن برنامه و برنامه بعدی که حذف 50 درصد کل ساختمانهای ناپایدار روستائی بوده چطور تحقق یافته که خبر مي‌رسد كه صدها روستا در این زلزله ويران شده و ده‌ها هزار خانه روستايي از بين رفته است."

متخصصان مي‌گويند سالانه حدود 200 زمين‌لرزه كوچك و بزرگ و كوچك در كنار كشور اتفاق مي‌افتد كه در ميان آنها پنج زمين‌لرزه به بزرگي چهار تا پنج ريشتر رخ مي‌دهد و يك زمين‌لرزه به بزرگي‌‌6تا8ريشتر ميانگين زمين‌لرزه‌هاي صد سال گذشته نشان مي‌‌دهد كه هر 10 سال، زمين‌لرزه‌اي به قدرت هفت ريشتر در كشور روي مي‌دهد. هنوز خاطره مرگ ده‌ها هزار نفر از شهروندان بمی در دي ماه سال 1382 از يادها نرفته كه بايد به سوگ روستانشينان اهري بنشينيم.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در دوشنبه سی ام مرداد 1391 ساعت 0:26 | لینک ثابت |

حد و مرز محله:

شهرری در تقسيم بندي 22گانه از مناطق تهران بزرگ منطقه ي 20 به شمار مي آيد. محله‌ي شاه عبدالعظيم درناحيه 2 شهرري واقع شده است.

اين محله از شرق تا اواسط خيابان زكرياي رازي را در بر مي گيرد. از غرب به جاده قم محدود مي شود و از شمال به امام زاده عبدالله مي رسد و از جنوب تا خيابان هلال احمر ادامه دارد.

از جمله محله هاي هم جوار محله ي شاه عبدالعظيم مي توان به محله ي نفرآباد در جنوب آن و به محله ي ديلمان در شمال محله ي شاه عبدالعظيم اشاره كرد.

تاريخ پيدايش:

با توجه به فسيل هايي كه باستان شناسان در ري يافته اند قدمت اين منطقه به 4000 تا 6000 سال مي رسد.

در مورد پيدايش شهر ري روايات مختلفي وجود دارد؛

آریایی‌ها حدود هزاره دوم پیش از میلاد در مهاجرت خود به ايران در ري استقرار يافتند.

در دوره پس از اسلام که سپاه ایران در جنگ نهاوند از مسلمانان شکست خورد و حکومت مرکزی از بین رفت، کشور ایران و ممالک تابعه آن نیز به تدریج تکه تکه گردیدند و تکلیف هر شهر از جمله ری به دست مرزبانان آن افتاد. پس از فتح ری نو یا ری زیرین به دستور نعیم بن مقرن و به دست همین زینبدی بنا شد و ری قدیم یا ری برین تخریب شد. ری نو در جنوب شرقی ری قدیم بنا گردید.

ري همواره در طول تاريخ براي اقوام مختلفي كه در آن سكني گزيدند مكاني مقدس بوده است.

يكي از مقدس ترين و مشهورترين اماكن زيارتي ايران، آرامگاه شاه عبدالعظيم، در شهرري واقع شده است. مطابق زیارتنامه‌ای که در آرامگاه قرار دارد عبدالعظیم فرزند علی فرزند حسین فرزند زید فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام بوده است.

دو امام زاده دیگر به نام های حمزه و طاهر نیز در این مکان مدفون می باشند. همچنين مقبره برخي از علما و در راس آنان آيت الله ميرزا محمد علي شاه آبادي -قدس سره- فيلسوف و عارف بزرگ قرار دارد صرالدین شاه‌، قاآنی شیرزای‌، خاندان قائم مقام فراهانی‌، بدیع‌الزمان فروزانفر، آیت‌الله کاشانی‌، علامه محمد قزوینی‌، حسین علی میرزا، نصرت نه‌، ستارخان‌، گروهی از دراویش نعمت‌اللهی و فرزندان آیت‌الله بهبهانی در این گورستان آرمیده‌اند.

و نيز حرم حضرت عبدالعظيم در سال 1284 شمسي مكاني بود براي تحصن كنندگان آن دوره كه به اوضاع اقتصادي اجتماعي سياسي قبل از انقلاب مشروطه اعتراض داشتند.

منشاء قومي:

اين منطقه در طول زمان همواره پذيراي اقوام مختلف از داخل و خارج ايران بوده است. از جمله قوميت هاي ترك و عرب و نيز افغاني ها و پاكستاني ها.و به مرور زمان التقاط بافت هاي زباني و نژادي در اين منطقه به وجود آمده است.

تركيب فعلي محله از لحاظ جمعيت:

شهرري كه حدود 6% از وسعت كل تهران را دارد 356079 نفر را در خود جاي داده است. يعني 27/5% جمعيت تهران در شهرري زندگي مي كنند. كه از اين جمعيت 182466 نفر را مردان و 173613 از آن را زنان تشكيل مي دهند.

تحولات اقتصادي اجتماعي محله:

محله ي شهر ري در طول زمان دستخوش تغييرات اقتصادي و اجتماعي زيادي بوده است. چرا كه يك محله ي زيارتي همواره پذيراي مهاجرين و زيارت كنندگان از نقاط مختلف است و به اين علت همواره با گوناگوني بافت هاي اجتماعي و فرهنگي همراه مي باشد. در اين محله همواره 2 بافت فرهنگي ديده مي‌شود يكي ساكنين اصيل و قديمي شهرري و ديگر ساكنين جديد كه به اين منطقه مهاجرت كرده اند.در واقع اين محله به لحاظ اقتصادي همچنان بافت طبقاتي گذشته ي خود را حفظ كرده است.

گفتني ست كه كاسب هاي قديم محله ي شاه عبدالعظيم كه طي سال هاي طولاني مشغول كسب وكار در اين محله هستند و به اصطلاح بازاري و سرقفلي دار دكاني هستند، بيشترين قشر مرفه اين منطقه را تشكيل مي دهند. در كنار آنها بافت هاي قديمي و فرسوده ي كارگران و زحمتكشان نيز وجود دارند كه از وضعيت بد مالي رنج مي برند. قسمت زيادي از آنها مهاجريني هستند كه در جستجوي كار يا درمان و ... از اطراف تهران يا شهرستان هاي مختلف در اين منطقه مستقر شده اند.

وضعيت محله از لحاظ معضلات اجتماعي:

در گفتگويي كه با ساكنين و كسبه ي اين منطقه شد، معضلاتي مثل اعتياد، فحشا، درگيري خياباني، دزدي در محله ي شاه عبدالعظيم وجود دارد. اما بزرگترين مشكل اين محله اعتياد بسيار بالا در محله است. به گفته ي ساكنين، وجود افراد معتاد و خطرناك در كنار كوچه و خيابان به منظره اي طبيعي تبديل شده است. آنها اعتياد را بزرگترين مشكل محله مي دانند. رد و بدل مواد مخدر نيز در اين محله به وفور انجام مي شود. كه اين امر مي تواند تهديد بزرگي براي امنيت محله محسوب شود.

وضع درآمد و منزلت اجتماعي ساكنان:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در یکشنبه یکم مرداد 1391 ساعت 0:36 | لینک ثابت |

در سال های چرخش قرن چهاردهم خورشیدی (ازحدود1280تا1320) فضاهای عمومی مدرن در شهرهای ایران پدیدار شدند. چگونگی پیدایی این فضاها و استقبال و یا عدم استقبال اقشار گوناگون اجتماعی از آن ها ومعنایی که در ذهن مردمان یافتند ،موضوع های مهمی برای تتبعات تاریخی و اجتماعی هستند .

ساعت 4/5بعد از ظهر روز چهارشنبه 14 تیر 1391گروه شهر انجمن جامعه شناسی ایران نشستی تحت عنوان فوق برگذار خواهد کرد. در این نشست به پویایی ظهور پنج فضای عمومی مدرن در آغاز قرن در شهرهای ایران پرداخته خواهد شد.

برنامه نشست شامل 4 سخنرانی کوتاه بوده وبقیه وقت به بحث وگفتگوحضار اختصاص خواهد داشت. سخنران ها و سخنرانی ها عبارتند از:

1-باغ ملی ----- گلنار تاجدار ،معمار وشهرساز

2- خیابان ----- ویکتور دنیل ،معمار وشهرساز

3- تئاتر ------ بیژن شافعی ،معمار وشهر ساز

4- سینما----- پرویز اجلالی ،جامعه شناس

نوشته شده توسط محسن داودخانی در جمعه نهم تیر 1391 ساعت 17:13 | لینک ثابت |

سعادت آباد محله اي در منطقه 2 شهر تهران ناحيه ي يك است كه در شمال غرب تهران واقع شده است. سعادت آباد از شرق به بزرگراه چمران ، از جنوب به شهرك غرب، از شمال به كوي فراز، از شمال شرق به اوين، از شمال غرب به فرحزاد راه دارد. بزرگراه يادگار امام شمال و غرب سعادت آباد را محصور كرده است.

کوی فراز یکی از محله های نوساز تهران واقع در شمال غربی این کلان شهر است. کوی فراز درشمال محله ی سعادت آباد قرار دارد و اکنون ساختمان های زیادی در آن درحال ساخت است. نخستین ورودی به این منطقه خیابان لادن از شرق و غرب می باشد که شهرک بوعلی نیز در انتهای لادن غربی است. به نظر می رسد تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی در شهرک بوعلی ساکن هستند. به همین دلیل به آن شهرک هنرمندان نیز گفته می شود.

خانه های واقع در شهرک بوعلی موقعیت بهتری نسبت به بقیه ی جاهای کوی فراز دارند و اکثر ساختمان ها هنوز سند رسمی ندارند.

خیابان های 24 متری و علامه از خیابان های اصلی سعادت آباد محسوب می شوند که در شمال و شرق این منطقه واقع شده اند.

خیابان 24 متری از شمال به بزرگراه اوین و از جنوب به میدان فرهنگ ختم می شود. این خیابان به طور کامل مسکونی بوده و فاقد هرگونه مرکز خرید یا تجاری است و از یک آرامش خاص و دلنشین برخوردار است. به نظر می رسد که کوچه های غربی 24 متری خیلی دنج تر از کوچه های شرقی آن است . با عبور از خیابان 24 متری و میدان فرهنگ خیابان علامه آغاز می شود. خیابان علامه از دو بخش شمالی و جنوبی تشکیل شده است. بخش شمالی خیابان علامه در سرو شرقی واقع شده است. در واقع سرو شرقی حدفاصل میدان فرهنگ و میدان کاج می باشد.

خیابان علامه شمالی تجاری- مسکونی است و از پاساژها و مجتمع های تجاری متنوعی برخوردار است. به نظر می رسد که این خیابان خیلی شلوغ تر از خیابان 24 متری است. تعداد زیادی رستوران، سوپرمارکت، املاک مسکن و... در این خیابان مشاهده می شود و انتهای خیابان علامه شمالی به اتوبان نیایش ختم می شود. خیابان علامه ی جنوبی پس از بزرگراه نیایش آغاز می شود که رستوران رفتاری و دانشگاه علامه طباطبایی در این خیابان هستند.

این خیابان از جنوب به شهرک غرب و از شرق به اتوبان چمران مرتبط است در انتهای این خیابان دانشگاه امام صادق ع واقع شده است که از سمت راست به شهرک غرب و از سمت چپ به اتوبان چمران راه دارد.

خیابان های مهم این محله عبارتند از:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در دوشنبه یکم خرداد 1391 ساعت 0:43 | لینک ثابت |

بسياري از مسافراني كه به جزيره كيش سفر مي‌كنند، نمي‌توانند باور كنند؛ اين جزيره در روزگاراني دور؛ منطقه‌اي آباد و يكي از قطب‌هاي تجارت ميان چين؛ اروپا و شمال آفريقا بوده است. اين جزيره امروز به مكاني براي گردشگري تبديل شده است.
کيش
خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ مسافران و گردشگراني که قصد سفر به جزيره مرجاني کيش را دارند بايد بدانند که؛ انتخاب هتل مورد نظر و رزرو آن پيش از شروع سفر لازم و ضروري است. چرا که با آغاز فصل اوقات فراغت و برگزاري جشنواره تابستاني کيش همه ساله خيل عظيمي از مسافران و گردشگران به اين جزيره فرا خوانده مي شوند. بنابراين رزرو اتاق هتل پيش از آغاز سفر، نگراني گردشگران را درباره احتمال پيدا نکردن اتاق خالي به صفر خواهد رساند.
ثبت نام در تورهاي گردشگري جزيره کيش توسط دفاتر خدمات مسافرتي در سراسر کشور اين امکان را به مسافران مي دهد که در تهيه بليت هواپيما و رزرو اتاق مشکلي نداشته باشند.
پيش از ثبت نام از خدمات تور مورد نظر خود اطمينان حاصل کنيد.
حتما ما بين مسافر و دفتر خدمات مسافرتي قرارداد امضا شود و در آن حق و حقوق مسافر و آژانس دار لحاظ شود.
از جاذبه هاي گردشگري جزيره کيش مطلع شويد و به ديدن آنها برويد!
گردشگران بدانند که جزيره کيش با 90 کيلومتر مربع مساحت يکي از زيبا ترين جزاير خليج فارس است که در 18 کيلومتري کرانه جنوبي ايران واقع شده است.
کيش داراي ساختار مرجاني است. جزاير مرجاني معمولا بر اثر گسترش انواع مرجانها و مواد آلي ديگر بر روي طاقديس ها، گنبدهاي نمکي و مواد آتشفشاني تشکيل مي شوند.

به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در یکشنبه دهم اردیبهشت 1391 ساعت 11:41 | لینک ثابت |

در مطلب زیر به نظریات گوناگونی که در دو قرن اخیر درباره شهر در حوزه علوم اجتماعی ارائه شده، اشاره می شود و این نظریات در قالب های طرح واره(شماتیک) در اختیار خوانندگانی که مایل به برخورداری از سنتزهای کوتاه از آنها باشند قرار می گیرد.

دیدگاه های نظری کلاسیک
- کارل مارکس
- فردریک انگلس
- فردیناند تونس
- امیل دورکیم
- ماکس وبر

کارل مارکس و فردریک انگلس- جامعه شناختی کلان
- مردم در جوامع سنتیِ ماقبل صنعتی تیره ای و قبیله ای بودند.
- تکامل اجتماعی انسان تا زمانی که سرمایه داری به سوسیالیسم تبدیل شود، کامل نیست.
- تاکید بر اقتصاد و مشکلات ناشی از نابرابری و جنگ.

فردیناند تونس (1936-1855) آلمانی(منفی نگر)- جامعه شناختی کلان
- به ساختار اجتماعی شهر توجه کرد.
- دو اصل بنیادین سازمان دهنده ی اجتماع انسانی یا دو نوع متضاد از زندگی اجتماعی انسان را تعریف و تشریح کرد. یک گونه شناسی همراه با زنجیره ای از گونه خالص سکونتگاه انسانی:
1 – جماعت(Gemeinschaft): سرزمین روستایی مشخص؛ مردم در روستاها وحدتی ضروری در هدف دارند. برای مصالح مشترک کار می کنند. توسط پیوندهای خانوداگی و همسایگی متحد شده اند. زمین به طور همگانی توسط ساکنان به عمل می آید. زندگی اجتماعی با زندگی مشترک صمیمانه، منحصر بفرد و شخصی مشخص می شود. اعضا با سنت ها و زبان مشترک به هم پیوند داده می شوند. خوب و بد مشترک شناخته شده، دوستان و دشمنان مشترک؛ حس ما بودن و مالکیت؛ مهربانی و مروت.
2- جامعه (Gesellschaft): شهر بزرگ مشخص؛ زندگی شهری یک تجمع مکانیکی است که با تفرقه، شیوع فرد گرایی و خود خواهی شناخته می شود. مفهوم وجود از گروه به فرد تغییر می کند. منطقی؛ حسابگرانه؛ هر شخص تنها با نقش منحصر بفرد خود و خدماتی که ارائه می کند درک می شود. با ساختارهای مصنوعی تجمعات انسانی که ظاهرا شبیه به جماعت(Gemeinschaft) است سر و کار دارد، تا آنجا که افراد در آن با یکدیگر به طور مسالمت آمیز زندگی می کنند. در حالیکه در جماعت (Gemeinschaft) مردم با وجود همه شاخصه های جداگانه یکی شده اند، در جامعه (Gesellschaft) مردم بر خلاف تمام شاخصه های واحد از یکدیگر جدا هستند.
- سه نوع رابطه در جماعت وجود دارد. خویشاوندی، دوستی و همسایگی یا محلی
1.1 رابطه خویشاوندی بر اساس خانواده است. قوی ترین ارتباط میان مادر و بچه است، سپس زن و شوهر و پس از آن خواهر و برادر. این رابطه همچنین میان پدر و فرزند وجود دارد اما کمتر از رابطه غریزی میان مادر و فرزند است. با این حال رابطه میان پدر و فرزند جلوه ای از اعتبار جامعه است.
1.2 روابط خویشاوندی در جماعت محلی گسترش پیدا کرده و متفاوت میشود؛ این امر بر پایه یک زیستگاه مشترک شکل می گیرد.
1.3 همچنین روابط دوستی یا روابط اجتماعی ذهنی وجود دارد که مستلزم داشتن یک جماعت مشترک ذهنی است.
- او از تضعیف نمودن تار و پود زندگی اجتماعی واهمه داشت.

امیل دورکیم (1917-1858) فرانسوی (مثبت اندیش) - جامعه شناختی کلان
- به ساختار اجتماعی شهر توجه کرد.
- همبستگی اجتماعی- پیوند میان تمام افراد در یک جامعه.
- مدل گونه های نظم اجتماعی متضاد را توسعه داد: هر دو گونه طبیعی هستند.
1- همسبتگی مکانیکی: به پیوندهای اجتماعی اشاره دارد که بر اساس همانندی ها ساخته شده اند و بیشتر به باورها، رسوم، تشریفات، ریشه ها و نماد بستگی دارند؛ مردم در اصول کلی یکسان هستند و بنابراین تقریبا به صورت خودکار وحدت می یابند. خودکفایی؛ انسجام اجتماعی بر اساس همانندی ها و شباهت ها میان افراد یک جامعه؛ در میان جوامع ماقبل تاریخ و ماقبل کشاورزی عمومیت داشته و همچنانکه مدرنیته افزایش یافته غلبه ی کمتری پیدا کرده است.
2- همبستگی ارگانیک: نظم اجتماعی بر اساس تفاوت های اجتماعی؛ تقسیم بندی پیچیده ی نیروی کار زمانی که مردم مختلف در مشاغل مختلف بسیاری تخصص می یابند؛ آزادی و انتخاب بیشتر برای ساکنان شهر علی رغم فقدان هویت شناخته شده؛ بیگانگی؛ تضاد آرا و درگیری؛ یکپارچگی سنتی تضعیف شده، اما شکلی جدید از انسجام اجتماعی را بر مبنای استقلال دو طرف بنا نهاد؛ آزاد؛ انسجام اجتماعی بر اساس وابستگی که افراد در جوامع پیشرفته به هم دارند. این همبستگی همزمان با افزایش تقسیم نیروی کار در میان جوامع صنعتی متداول است؛ اگرچه افراد وظایف مختلفی را انجام می دهند و اغلب ارزش ها و علاقیات مختلفی دارند ولی نظم و بقای جامعه به اعتماد آنها به یکدیگر برای انجام وظایف خاصشان بستگی دارد.

گئورگ زیمل (1918-1858) آلمانی (منفی نگر) - جامعه شناختی خرد
- به اهمیت تجارب شهری توجه کرد، برای مثال تصمیم گرفت بر شهرنشینی بیش از شهرگرایی متمرکز شود. "کلانشهر و زندگی ذهنی" مقاله ای است که دیدگاه وی در رابطه با زندگی در شهر را شرح داده و بیشتر بر روانشناسی اجتماعی متمرکز است.
- ویژگی منحصر بفرد شهر مدرن تشدید محرک عصبی است که ساکنان شهر باید با آن کنار بیایند. از زندگی روستایی که ریتم زندگی و تصاویر حسی آرام تر، عادی و متعادل است تا شهر که تحت بمباران مداوم مناظر، صداها و بوها قرار دارد.
- فرد یاد میگیرد که تبعیض قائل شود؛ منطقی و حسابگر شود؛ رویکرد بی تفاوتی را- مبنی بر اینکه امور حقیقی و آشنا هستند- گسترش دهد؛ یک اندوخته ی اجتماعی؛ کناره گیری؛ به جای قلب با سر پاسخ دهد. اهمیت نداده و خود را دخالت ندهد.
- شهرنشینانِ بسیار هماهنگ با زمان.
- عقلانیت بیان شده در تقسیم بندی پیشرفته اقتصادیِ کار؛ استفاده از پول به دلیل نیاز به مفهومی جهانی برای ارز.
- آزادی اذعان شده؛ اولویت یافتن مسایل کم اهمیت امور روزانه؛ سطح جدیدی از توسعه شخصی و روحی، اما حس بیگانگی میتواند آن را پس بزند.
- برای حفظ حس فردیت و اینکه احساس نشود که انسان مانند چرخ دنده ای در یک ماشین است، کار متفاوتی انجام بده و یا اینکه ایستادگی کن.

فاصله اجتماعی
- نویسنده این ایده که ما از او مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس (Bogardus Social Distance Scale) (1) را در دست داریم.(اِمری بوگاردوس(Emery Bogardus) - دانشگاه شیکاگو)
- یک تفسیر پیچیده کنش های اجتماعی مانند اَشکال فاصله به دو صورت:
1- فرم هندسی (اقلیدسی) و 2- احساس دگرگونی و یا
1- فضایی و 2- نمادین
-1اقلیدسی (2) و 2- مصور
1- فیزیکی و 2- نمادین

فلسفه پول
- تبادل اقتصادی نوعی کنش اجتماعی است.
- زمانی که معاملات پولی جای اشکال اولیه تبادل کالا را گرفت، تغییرات مهمی در نوع کنش های میان بازیگران اجتماعی رخ داد.
- پول ابزاری است تا به وسیله آن ضرب و تقسیم دقیق شود، پول اندازه گیری دقیق معادل ها را میسر می سازد.
- پول امری غیر شخصی است، اما اشیاء مورد مبادله این طور نبوده و نیستند.
- پول محاسبات منطقی را در امور انسان تشویق می کند، خصوصیات منطقی در جامعه مدرن را افزایش می دهد.
- پول پیوندهای شخصی را با روابط غیر شخصی، که به هدف خاصی محدود است، جایگزین میکند.
- محاسبات انتزاعی حوزه های زندگی اجتماعی را مورد هجوم خود قرار می دهد، برای مثال روابط خویشاوندی یا حیطه ستایش زیبایی ها.
- تغییر از کیفیات به ارزیابی های کمی.
- پول آزادی شخصی را افزایش و تفاوت های اجتماعی را پرورش می دهد.
- پول در دنیای مدرن استاندارد ارزش و وسیله ی مبادله است.
- برتر از شاخصه های اقتصادی، پول روح مدرن عقلانیت را نماد پردازی و مجسم میکند.
- پول یک مکانیسم عمده برای تغییر میان جامعه و اجتماع است.
نگرش بی تفاوتی

- عدم ظرفیت برای واکنش به تاثیرات به دلیل اشباع.
- تقویت شده توسط اقتصاد پول: پول-یک تعیین کننده متداولِ تمامی ارزش ها بدون توجه به وجود فردی آنها.
- احتیاط، بی تفاوتی، بی علاقگی- اَشکال محافظت روانشناختی- بخش هایی از شیوه زندگی کلانشهری می شود.
- ابعاد مثبت زندگی کلانشهری: احتیاط و کناره گیری آزادی فردی را شکل می دهد.
- اضداد زندگی شهری: عینی سازی به فردگرایی و اصالت ذهن بیشتر منجر می شود.
- (مهمترین ویژگی کلانشهر) گسترش عملکردی ورای مرزهای فیزیکی- زندگی یک شخص با محدودیت های جسمی و حوزه فعالیت های بلاواسطه ی وی پایان نمی یابد.
ماکس وبر (1864-1920) آلمان-جامعه شناختی کلان
- به ساختار اجتماعی شهر توجه نمود.
- مشخصات بوم شناختی-دموگرافیک (آماری): شهر نسبتا یک سکونتگاه بسته و متراکم بود.
- بررسی و پیمایش شهرهای گوناگون جهان را- برخلاف نظریه پردازان پیشین که تنها بر شهرهای اروپا متمرکز بودند- به عهده گرفت.
- جامعه شهری را یک گونه ی ایده آل توصیف کرد که مستلزم موارد زیر است:
1- روابط تجاری، بازرگانی مانند بازار.
2- قانون و دادگاه مستقل.
3- استقلال نسبی سیاسی.
4- خودکفایی نظامی و خود پدافندی.
5- اَشکال انجمن ها یا مشارکت اجتماعی که افراد توسط آن ها در روابط و سازمان های اجتماعی درگیر می شوند.
وی اشاره نمود که به جای اینکه شهر خود علت تمایز کیفیات زندگی شهری باشد، شهرها به فرایند های بزرگتری مانند جهت گیری های اقتصادی و سیاسی مرتبط هستند. یعنی شرایط فرهنگی و تاریخی گوناگون باعث پیدایش انواع مختلف شهر می شود، مانند مارکس و انگلس که استدلال میکنند شرایط انسانی شهرها نتیجه ی ساختار اقتصادی است.

دیدگاه های نظریه ای معاصر
دانشگاه شیکاگو: دانشگاه شیکاگو خاستگاه جامعه شناسی شهری در ایالات متحده است. محیط شهری پیرامون دانشگاه آزمایشگاه جالبی برای دانشجویانی چون رابرت پارک و ارنست برگس پدید آورد که به مطالعه شهر بپردازند.
- رابرت پارک
- لوییس ویرث
- ارنست برگس
- هومر هویت
- هریس و اولمن


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در جمعه یکم اردیبهشت 1391 ساعت 0:23 | لینک ثابت |

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در سه شنبه یکم فروردین 1391 ساعت 8:44 | لینک ثابت |

حد و مرز محله

اهالي ساكن اين محله گيشا را از جنوب تا پل گيشا و از شرق تا اتوبان چمران و از غرب تا اتوبان شيخ فضل ا.. نوري و از شمال تا اتوبان حكيم در نظر مي گيرند .

درزمانهاي گذشته قبل از احداث اتوبان حكيم مرز شمالي گيشا اتوبان همت بوده است و بعد از آخرين كوچه هاي 40 و 41 تپه هاي گيشا قرار داشته است كه قبل از انقلاب قرار بود در آن پارك جنگلي احداث گردد . بعد از انقلاب هم پارك بزرگي در محل كنوني اتوبان حكيم قرار داشت ولي با احداث اين اتوبان اين پارك از بين رفت و با ساخت برج ميلاد و بيمارستان ميلاد تپه هاي گيشا .اين تپه ها كاركردهاي ديگري پيدا كردند.

از نظر شهرداري منطقه 2 حد و مرز محله گيشا هنوز ثابت است به طوري كه جنوب اين محله تا پل گيشا يا اتوبان جلال آل احمد و از شرق اتوبان حكيم و از غرب شيخ فضل ا.. نوري و از شمال اتوبان همت را جزء مرزهاي اين محله به شمار مي آورد.

تاريخ تاسيس و پيدايش

در واقع تاريخ تاسيس و پيدايش گيشا به سال 1343 برمي گردد كه توسط دو نفر به نام هاي كينژاد و شاپوريان كه شركتي عمراني و ساختماني را در اين محله تاسيس كردند كه هدف آنها ايجاد يك شهرك در اين منطقه بوده است و درواقع نام اصلي گيشا ؛ كيشا بوده است كه از تركيب نام اين دو نفر نام آن تشكيل شده است . بعد از انقلاب اسلامي نام اين محله به كوي نصر تغيير نام يافت .اما نام جديد پذيرفته نشد و عملاً هنوز به جز در مكاتبات رسمي واژة گيشا به كار مي رود.

از نظر شكل در واقع گيشا يك خيابان طويل است كه از پل گيشا تا اتوبان حكيم امتداد دارد كه قسمت شرقي خيابان با شماره هاي زوج و قسمت غربي خيابان با شماره هاي فرد خيابان بندي شده است . به غير از خيابان اصلي اين محله 2 خيابان پهن ديگر هم دارد يكي به طرف شرق به نام بلوچستان ويكي غربي به نام فروزانفر .

تحولات كالبدي محله

يكي از تحولات كالبدي محله گيشا احداث اتوبان حكيم بود كه برخي آثار مثبت و برخي جنبه نتايج منفي براي ساكنان اين محله داشته است .جنبه هاي مثبت خارج كردن گيشا از بن بست بود زيرا امكان دسترسي به اتوبان براي ساكنان كوچه هاي بالاتر مشكل بود و مي بايست به خيابان هاي اواسط گيشا مي آمدند تا وارد اتوبان ها شوند .

از جنبه هاي منفي مي توان به موارد زير اشاره كرد. ا آلودگي صوتي و آلودگي هوا افزايش يافت. براي ساكنان خيابان هاي انتهايي محله به خصوص اين مسئله شديدتر است . از بين رفتن پارك جنگلي و از بين رفتن تپه هاي گيشا نيز ازديگر جنبه هاي منفي اين تحولات است.

گيشا جزء چند محله به خصوص است كه تحولات كالبدي عمده اي در اين محله صورت گرفته است مانند احداث برج ميلاد - احداث بيمارستان ميلاد – احداث و تاسيس پارك گفتگو – احداث بازار بزرگ نصر- احداث نمايشگاه دائمي شهرداري تهران كه همه و همه جزو تحولات كالبدي اين محله به شمار مي آيد كه البته بعضي از اين تحولات باعث شده است كه گيشا شهرتي فر ا محله اي پيدا كند .

اين تحولات باعث شده است كه تقاضا براي ساكن شدن در اين منطقه افزايش يابد . با افزايش تقاضا ؛ساخت و ساز در محله نيز افزايش يافته است.. در ضمن اين ساخت وسازها ي گسترده باعث شده كه نظم ساختمان ها و نظم اجتماعي برهم خورده به طوري كه يك خانه ويلايي دو طبقه به آپارتمان 6 طبقه تبديل مي شود ودر هر طبقه حداقل2 واحد آپارتمان قرار مي گيرد كه تين تغييرات به مشكلاتي نظير كمبود جاي پارك خودرو ها – تضاد فرهنگي بين افراد ساكن اين محله و افراد تازه ساكن شده – اختلاف هاي ميان ساكنان مجتمع هاي آپارتماني و غيره.

تركيب فعلي جمعيت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در سه شنبه نهم اسفند 1390 ساعت 18:44 | لینک ثابت |
روستای میمند در استان کرمان قرار داردو جز هفت روستای عجیب کشورمونه روستايمیمندشهر بابك بي شك  يكي از باستاني ترين سكونتگاه هاي بشردر جهان است كه از دوازده هزار سال پيش تاكنون همچنان پا برجاست و به حيات خود ادامه مي دهدعکس اول نمایی از دوراین روستاست کسی خونه ای می بینه؟
 

 
نمایی از داخل یکی از خانه ها
ورودی خانه های روستای صخرای میمند
ساکنان روستا
 
نوشته شده توسط محسن داودخانی در پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 ساعت 14:52 | لینک ثابت |
کردپرس : همایش بزرگ شهرسالم با حضور نماینده سازمان بهداشت جهانی دی ماه سالجاری در استان اصفهان برگزار شد.در این همایش بزرگ که با حضور نماینده سازمان بهداشت جهانی، مسئولان و مدیران مرکز سلامت بهداشت و محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 70 تن از شهرداران کشور و نمایندگان آنها در استان اصفهان آغاز شد، متن پیام دکتر مصداقی نیا معاون بهداشت وزارت بهداشت از سوی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان قرائت شد.مهندس فاروق مصطفی پور شهردار پیرانشهر درباره علت انتخاب این شهر بعنوان یکی از هزار شهر سالم جهان گفت: شهرستان پیرانشهر تا حدودی امکانات و شرایط یک شهر سالم را داراست. وجود شبکه معابر درست، شهرسازی و معماری اصولی، فضای سبز استاندارد (۲۱ مترمربع به ازای هر نفر)، وجود کوههای مرتفع بویژه کوه قندیل، جنگلهای سرسبز وزیبای پردانان، وجود رودخانه های خروشان، وجود امکانات تفریحی رفاهی و ورزشی مناسب و استفاده از رنگ های شاد در زیباسازی شهر و وجود شادابی و طراوت در سطح شهر به علت جوانی و رشد پایین جمعیت، پایین بودن آمار بزهکاری و تکدی گری، نبود صنایع آلاینده، نظافت روزانه معابر اصلی و فرعی شهر، فعالیت بیش از 700دستگاه تاکسی فعال وچندین مینی بوس در آژانس ها برای سرویس دهی مناسب به شهروندان، همچنین راه اندازی کارخانه سایت بازیافت زباله و ایجاد کود آلی از جمله شاخص هایی است که این شهرستان را در زمره یکی از شهرهای سالم جهان قرار داده است.وی همچنین وجود جمعیت باسواد بالای ۹۷ درصدی شهر را یکی دیگر از شاخص های مهم این شهر عنوان کرد و گفت: تمامی این ویژگی ها، این شهر را به شهری با قابلیت های بالابرای تبدیل شدن به یک نمونه کامل و مناسب شهر سالم در جهان بدل کرده است.
 

مصطفی پور در ادامه ضمن تقدیر وتشکر از همه شهروندان پیرانشهر تاکید کرد: مطمناً چنین امتیازی بدون همکاری مردم خوب وفهیم یک شهر کسب نخواهد شد بنابراین لازم است که از تلاشهای همه شهروندان عزیز بویژه همکاران زحمتکش در شبکه بهداشت ودرمان پیرانشهر تشکر وقدردانی کنیم.

وی در ادامه گفت: با این انتخاب وظیفه ما وشهروندان بسیار سنگین تر از قبل شده است وباید بیش از پیش در راستای سالم سازی فضای شهر مان کوشش کنیم.
 
  209 شهر از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی جهت انتخاب به عنوان هزار شهر سالم جهان نام نویسی کرده بودند و از کشور ایران هم سه شهر پیرانشهر، نور و طوس معرفی شده بودند که شهرستان پیرانشهر توانست به عنوان یکی از هزار شهر سالم جهان از کشور ایران انتخاب شود.
نوشته شده توسط محسن داودخانی در دوشنبه سوم بهمن 1390 ساعت 11:36 | لینک ثابت |
 

بم پيش و پس از زلزله

سخنراني هــا:

نيازها و حقوق زنان:پيش و پس از فاجعه :رويا  اخلاص پور ، پژوهشگر مستقل

نقش هنـــر در بازسازي اجتماعي :يداله آقا عباسي، دانشگاه  شهيد با هنركرمان

تجربة انجمن غير دولتي حامي در مديريت بحران بم: اكبر نادري،مدير انجمن

رويدادهاي بم پيش از زلزله :محمــــد ايران منش،   پژوهشگر مستقل

زمان: چهارشنبه 14 دي ماه 1390 ساعت 4 تا 6 بعد از ظهـــر

مکان : بزرگراه جلال آل احمد،زيرپل گيشا،دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،سالن كنفرانس انجمن جامعه شناسي


برچسب‌ها: ساگشت بم
نوشته شده توسط محسن داودخانی در پنجشنبه یکم دی 1390 ساعت 18:16 | لینک ثابت |

پژوهش­هاي بسياري در مورد رابطه بین منطقه و رفتار انحرافی گروه­های مختلف اجتماعی صورت گرفته است. این تحقیقات رابطه­ي بین طبقه و رفتار انحرافی را تابع شرایط خاص دانسته و به نقش محلات و همسایگی­ها، خصوصاً محلات حاشیه­ای و سكونتگاه­هاي غیر­رسمی از لحاظ نداشتن دسترسی به امتیازات خاص و احساس محرومیت و ناکامی در محیط یادگیری نامناسب اشاره دارد.

مطلب حاضر به بررسي رابطه بین توزیع فضایی جرم و رفتار كژروانه در یکی از محلات شهر ساری به نام تُرک محله می­پردازد. این بررسی با روش مصاحبه و مشاهده­ی کیفی و استفاده از نظرات مطلعان محلی و با نگرشی از درون و از لحاظ نظری درچارچوب تقاطع فضا، جرم و هویت صورت گرفته و در نهایت به یافته­ها و نتایجی دست پیدا کرده که امید است به روشن شدن پاره­ای از نکات مبهم موجود در این محله کمک کند. نتایج نشان می­دهد که اساس شکل­گیری هویتی در این محله بیشتر بر محور جماعت­گرایی قومی است و شکل اساسی طرد اجتماعی در این محله در كژروي اجتماعی و اعمال خلاف قانون وجرم تبلور می­یابد و در چرخه­ای ترکیبی، با تخریب خانواده و فقر و بی­ثباتی اقتصادی و شغلی تقویت می­شود و تداوم می­یابد.

خصوصيات كالبدي تُرك­محله


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محسن داودخانی در چهارشنبه نهم آذر 1390 ساعت 18:40 | لینک ثابت |
 
offshore bank account